Ερώτηση: Εκλογικό σύστημα διεξαγωγής εκλογών ΕΠΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Αριστείδη Μπαλτά
(Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Σταύρο Κοντονή)

Θέμα: Εκλογικό σύστημα διεξαγωγής εκλογών ΕΠΟ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 3262/2004 με τίτλο «Θέματα Αθλητισμού», που τροποποιεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός- Επαγγελματικός Αθλητισμός κλ.π.» διαδικασία των αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες: «σε περίπτωση που, σύμφωνα με το καταστατικό ψηφίζουν αντιπρόσωποι ενώσεων, δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των ομοσπονδιών έχουν αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη των σωματείων … Κάθε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ένωση με Γενική Συνέλευση … διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι εκλέκτορες με ποσοστιαία αναλογία ανά δέκα σωματεία ένας αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του…».

Στο άρθρο 30 παρ. 3 του ίδιου νόμου, εξάλλου, ορίστηκε η εξάμηνη προθεσμία εναρμόνισης του καταστατικού των αθλητικών ομοσπονδιών, επαγγελματικών συνδέσμων, αθλητικών σωματείων και αθλητικών ενώσεων με τις διατάξεις του Ν. 3262/2004, με ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 του Ν. 3262/2004, την 1.1.2005.

Στην συνέχεια, το άρθρο 29 παρ.12 του Ν. 3479/2006 με τίτλο «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις» έδωσε την ευχέρεια στην ΕΠΟ να διαφοροποιηθεί και να επιλέξει όποιο εκλογικό σύστημα επιθυμούσε, καθώς προέβλεπε πως: «ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου όλα τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του αθλήματος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και των μελών της ρυθμίζονται αυτόνομα από την ΕΠΟ και τα όργανά της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, καθώς κι αυτούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ακόμη κι αν προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις στον Ν. 2725/1999 όπως ισχύει και στην εν γένει αθλητική νομοθεσία».

Αυτή η εξαίρεση έπαψε, ωστόσο, να ισχύει με τον πρόσφατο Ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 15 του εν λόγω νόμου καταργήθηκε το άρθρο 29 παρ. 12 πρώτο εδάφιο του Ν. 3479/2006, ενώ επισημάνθηκε πως θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία.

Η ΕΠΟ, που ουδέποτε εναρμόνισε το καταστατικό της προς τις επιταγές του Ν. 3262/2004 για την παρουσία και ψήφο εκλεκτόρων στις Γενικές της Συνελεύσεις, κινείται προς την διενέργεια των εκλογών της της 26-10-2016 με παράνομο εκλογικό σύστημα, αγνοώντας την κείμενη νομοθεσία. Η παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για να συμμορφωθεί η ΕΠΟ με τους ισχύοντες νόμους είναι απαραίτητη.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι σήμερα ώστε η ΕΠΟ να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 και να σεβαστεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με το εκλογικό της σύστημα;
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου οι επικείμενες εκλογές της ΕΠΟ να διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα της διαδικασίας των αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 24 Ν. 2725/1999);

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Δελτίο Τύπου: Με παράνομο εκλογικό σύστημα κινείται προς την διενέργεια εκλογών η ΕΠΟ

Με παράνομο εκλογικό σύστημα κινείται προς την διενέργεια εκλογών η ΕΠΟ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Τη μη εναρμόνιση του καταστατικού της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τις επιταγές του Ν. 3262/2004, που τροποποιεί την προβλεπόμενη στο Ν. 2725/1999 διαδικασία των αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες και την προοπτική διενέργειας των εκλογών της ΕΠΟ με παράνομο εκλογικό σύστημα, επισημαίνει ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο υπογράφων Βουλευτής, αφού αναφέρει ότι η ΕΠΟ σύμφωνα και με το Ν. 4326/2015 της Κυβέρνησης οφείλει να ρυθμίζει τα θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας με βάση το καταστατικό της, το οποίο όμως πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την κείμενη νομοθεσία, ρωτά τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού:

• Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο μέχρι σήμερα ώστε η ΕΠΟ να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 και να σεβαστεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με το εκλογικό της σύστημα;
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου οι επικείμενες εκλογές της ΕΠΟ να διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα της διαδικασίας των αρχαιρεσιών στις αθλητικές ομοσπονδίες που προβλέπει ο νόμος;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παγκόσμια Γυμνασιάδα ISF 2016

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016                                                                                                                                     

Παγκόσμια Γυμνασιάδα ISF 2016

O Συντονιστής ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων της ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, κ. Θεόδωρος Φορτσάκης και η Υπεύθυνη του Τομέα Αθλητισμού, Βουλευτής Β’ Αθηνών, κα. Άννα Καραμανλή έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Συγχαίρουμε από καρδιάς τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που επιστρέφουν από την Τραπεζούντα με 37 μετάλλια και πολλές διακρίσεις.
Η λαμπρή επιτυχία τους στη Γυμνασιάδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού, στην οποία έλαβαν χώρα 2.000 μαθητές από 30 περίπου κράτη, μας συγκινεί και μας κάνει υπερήφανους».

Ερώτηση: Εισαγωγή αθλητών με σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις στις στρατιωτικές σχολές

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς τους:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη

Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά

Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

 

Θέμα: Εισαγωγή αθλητών με σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις στις στρατιωτικές σχολές

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η εισαγωγή αθλητών με σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διέπεται από ευνοϊκό νομοθετικό καθεστώς, ως επιβράβευση για τις σπουδαίες αθλητικές επιδόσεις των υποψήφιων σπουδαστών και γενικότερα, ως κίνητρο ενασχόλησης των νέων μας με τον αθλητισμό, αλλά και για την ενίσχυση του αθλητισμού στα πανεπιστήμια. Αυτό το ευνοϊκό καθεστώς δεν τυγχάνει μέχρι σήμερα εφαρμογής για την εισαγωγή στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρά την ισοτιμία τους με τα πανεπιστήμια. Κατ’ αυτό τον τρόπο όμως φαίνεται ότι λαμβάνει χώρα άνιση μεταχείριση των αθλητών με σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις που επιθυμούν την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές, αλλά δεν μπορούν να κάνουν χρήση του ευνοϊκού καθεστώτος που διέπει την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι και οι στρατιωτικές σχολές στερούνται την παρουσία σημαντικών αθλητών, της οποίας επωφελούνται τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό νέων της Χώρας μας που ασχολείται με τον αθλητισμό, που κατέχει κάποια σημαντική αθλητική διάκριση και που επιθυμεί να εισαχθεί μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μάλιστα, ο Συνήγορος του Πολίτη, εξετάζοντας το ζήτημα, έκρινε σκόπιμη την προώθηση  νομοθετικής πρότασης για τη θεραπεία αυτού, την οποία προτίθεται να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή του (έγγραφο υπ’ αρ. 210216/398/2016/7-1-2016). Επιβάλλεται επομένως η άμεση εξέταση του ζητήματος από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία.

Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Υφίσταται άνιση αντιμετώπιση των αθλητών με σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε σχέση με εκείνους που εισάγονται στα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα αρμόδια Υπουργεία για την ίση εφαρμογή του ιδίου ευνοϊκού καθεστώτος εισαγωγής των αθλητών με σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις και στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ