Δελτίο Τύπου: Πτυχία σε αποφοίτους μουσικών σχολείων

Πτυχία σε αποφοίτους μουσικών σχολείων

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Τη μη ορθή εφαρμογή του Ν. 2158/1993 και των κατ’ εξουσιοδότησή του υπουργικών αποφάσεων Γ2/7323/08-12-1997 και Γ2/7324/08-12-1997, που ορίζουν τη χορήγηση στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων πτυχίων μουσικής ειδικότητας ισότιμων με τα χορηγούμενα από τα ωδεία, επισημαίνει ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας και την Υπουργό Πολιτισμού στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής, αφού αναφέρει ότι το Υπουργείο Παιδείας σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις προχώρησε στη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας, ρωτά τους Υπουργούς:

• Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι σήμερα, αλλά και σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να διασφαλίσουν την από εδώ και πέρα πλήρη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων;

Ερώτηση: Πτυχία σε αποφοίτους μουσικών σχολείων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τους:
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα. Λυδία Κονιόρδου

Θέμα: Πτυχία σε αποφοίτους μουσικών σχολείων

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις» στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, τα οποία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές. Τα προσόντα των καθηγητών-εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων, όπως ορίζει ο νόμος, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2158/1993 εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις από το ΥΠΕΠΘ. Πρόκειται για την ΥΑ Γ2/7323/08-12-1997 με θέμα «Χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων» και για την ΥΑ Γ2/7324/08-12-1997 με θέμα «Ορισμός εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους Μουσικών Σχολείων κ.α.». Οι δύο αυτές υπουργικές αποφάσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι «στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία- Μουσικές Σχολές)», ότι «οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλων μουσικής ειδικότητας θα δίνονται σε επιτροπή που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αλλά και ότι «οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας θα είναι οι εξής: πτυχίο Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας), πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής) και πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων».

Οι διατάξεις αυτές, ωστόσο, δεν εφαρμόστηκαν όπως πρέπει, αφού το Υπουργείο Παιδείας μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις προχώρησε στη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας.

Η παρέμβαση των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού για την εφαρμογή του Ν. 2158/1993 και των κατ’ εξουσιοδότησή του υπουργικών αποφάσεων είναι επιβεβλημένη.

Οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι σήμερα ώστε να εφαρμοστεί ο Ν. 2158/1993 και οι ΥΑ Γ2/7323/08-12-1997 και ΥΑ Γ2/7324/08-12-1997 για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να διασφαλίσουν την από εδώ και πέρα πλήρη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων;

Ο ερωτών Βουλευτής-

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Δελτίο Τύπου: Διευκρινίσεις για το μνημόνιο μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Ωδείου Αθηνών

Διευκρινίσεις για το μνημόνιο μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Ωδείου Αθηνών

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016

Την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το μνημόνιο συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ωδείου Αθηνών και με το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα επιδιωχθεί να τεθούν οι βάσεις για τη διαβαθμισμένη εκπαίδευση μουσικών με παροχή δημόσιας δωρεάν παιδείας, ζητά ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισμού στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής, αφού αναφέρει ότι η Αθήνα πράγματι στερείται δημόσιας δωρεάν παιδείας στην εκπαίδευση των μουσικών, επισημαίνει πως χρειάζεται να διευκρινιστεί η έννοια και το εύρος της διαβαθμισμένης εκπαίδευσης μουσικών στην Αθήνα, η σχέση που θα συνδέει το Ωδείο Αθηνών με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και το ποια θα είναι η αναγνώριση των διπλωμάτων των υπολοίπων Ωδείων.

Eρώτηση: Διευκρινίσεις για το μνημόνιο μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Ωδείου Αθηνών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Αριστείδη Μπαλτά

Θέμα: Διευκρινίσεις για το μνημόνιο μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Ωδείου Αθηνών

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016

Με το από 1-11-2016 Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ αυτού και του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών – 1871». Στο μνημόνιο διαπιστώνεται η ανάγκη αναθεώρησης της σύμβασης του 1979 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ωδείου Αθηνών και διευκρινίζεται ότι μέσα από την αναθεώρηση της υφισταμένης σύμβασης θα επιδιωχθεί να τεθούν, σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών, οι βάσεις για τη διαβαθμισμένη εκπαίδευση μουσικών στην Αθήνα με παροχή δημόσιας δωρεάν παιδείας.

Η Αθήνα πράγματι στερείται δημόσιας δωρεάν παιδείας στην εκπαίδευση των μουσικών. Ωστόσο, χρειάζεται να διευκρινιστεί η έννοια και το εύρος της διαβαθμισμένης εκπαίδευσης μουσικών στην Αθήνα, καθώς και ποια θα είναι η αναγνώριση των διπλωμάτων των υπολοίπων Ωδείων.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποια είναι η έννοια του όρου «διαβαθμισμένη εκπαίδευση μουσικών» που αναφέρεται στο από 1-11-2016 δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού;
2) Τι είδους σχέση θα συνδέει το Ωδείο Αθηνών με το Ελληνικό Δημόσιο;
3) Τι προβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναγνώριση των διπλωμάτων των υπόλοιπων Ωδείων, πέραν του Ωδείου Αθηνών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Ερώτηση: Η Αγία Σοφία μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Αριστείδη Μπαλτά

 

Θέμα: H Αγία Σοφία μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016

Η Αγία Σοφία συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα κέντρα της ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Από το 1934, οπότε ο Μουσταφά Κεμάλ τη μετέτρεψε από ισλαμικό τέμενος σε μουσείο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Κωνσταντινούπολης, αλλά και διεθνώς. Η UNESCO την έχει χαρακτηρίσει ως «μνημείο παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομιάς» από το 1985 και καθημερινά προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, Χριστιανούς και αλλόθρησκους.

Η πρόσφατη επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, όπου θα αναγιγνώσκεται κάθε βράδυ προσευχή από το Κοράνι κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου, δημιούργησε πλήθος αντιδράσεων που έχουν ήδη τεθεί υπόψη του αρμόδιου Υπουργού Εξωτερικών με ήδη ασκηθέντα μέσα Κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συνεπώς, παραλείπεται η επανάληψή τους. Επιβάλλεται, όμως, η προσέγγιση του ζητήματος και από πολιτιστική σκοπιά, η οποία μέχρι τώρα έχει παραμεληθεί.

Η χρήση της Αγίας Σοφίας ως τζαμί δε συνάδει με το χαρακτήρα της ως πολιτιστικού μνημείου, αφού αποτελεί χρήση που ουδεμία σχέση έχει με τον πολιτισμό, τη διάδοσή του στους επισκέπτες του μουσείου και τη μετάδοσή του στις επόμενες γενεές. Η Αγία Σοφία αποτελεί μνημείο παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο προστατεύεται σύμφωνα και με τις διεθνείς διατάξεις και συμβάσεις προστασίας των πολιτιστικών μνημείων που δεσμεύουν τα κράτη. Η αντίδραση και του Υπουργείου Πολιτισμού πρέπει να είναι άμεση.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

- Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή των διεθνών διατάξεων και συμβάσεων προστασίας της Αγίας Σοφίας ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ