ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Άρση των εμποδίων αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Την έκπληξη που προκαλεί το από 21/6/2017 έγγραφο του Υπουργείου Πολι-τισμού, με το οποίο αυτό γνωστοποίησε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα από-φασή του για τον χαρακτηρισμό ως μνημείου του κτηρίου του Πολυτεχνείου Κρήτης (πρώην κτήριο Μεραρχίας) στην Παλαιά Πόλη των Χανίων επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε ερώ-τηση που κατέθεσε στη Βουλή. Η έκπληξη αυτή προκύπτει:

Πρώτον, επειδή το Υπουργείο ενδιαφέρθηκε πολύ αργά για το κτήριο της Με-ραρχίας, που τελεί 14 ολόκληρα χρόνια υπό κατάληψη.
Δεύτερον, επειδή το έγγραφο του Υπουργείου αφορά το μόνο κτήριο από τα κτήρια του Πολυτεχνείου της Κρήτης που βρίσκεται σε κατάληψη.
Τρίτον, επειδή έγινε με υπερβολική καθυστέρηση.
Τέλος, επειδή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του κτίσματος, το οποίο κατοχυρώθηκε σε επενδυτική εταιρεία που ασχολείται με τον τουρισμό.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τους Υπουργούς
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λυδία Κονιόρδου
Εσωτερικών, κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη

Θέμα: Άρση εμποδίων αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης


Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ) γνωστοποίησε με από 21/6/2017 έγγραφό της ότι παραμένει σε εκκρεμότητα απόφαση του ΥΠΠΟ για τον χαρακτηρισμό ως μνημείου του κτηρίου του Πολυτεχνείου Κρήτης (πρώην κτήριο Μεραρχίας) στην Παλαιά Πόλη των Χανίων. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «η αρμόδια Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Χανίων παρακαλείται να μην εκδώσει τυχόν άδεια κατεδάφισης ή άδεια για οποιαδήποτε οικοδομική επέμβαση, πριν την έκδοση σχετικής απόφασης από την Επιτροπή του Υπουργείου που εξετάζει το θέμα».

Το πρώην κτήριο Μεραρχίας, το οποίο πέρασε στην κατοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 1986, οπότε και το αγόρασε, στέγαζε καταρχήν τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Από το 2003, ωστόσο, κατελήφθη από ολιγομελή ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, υπό την κατάληψη της οποίας τελεί μέχρι και σήμερα.

Η διαχείριση των κτηρίων της Μεραρχίας, των Στρατώνων και των Τούρκικων Φυλακών, σύμφωνα με την από τον Μάρτιο του 2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου, παραχωρήθηκε στην Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πολυτεχνείου, η οποία ελέγχεται 100% από το ΑΕΙ.

Το πρόσφατο αυτό έγγραφο του ΥΠΠΟ προκαλεί έκπληξη. Πρώτον, επειδή το Υπουργείο ενδιαφέρθηκε πολύ αργά για το κτήριο της Μεραρχίας, που τελεί 14 ολόκληρα χρόνια υπό κατάληψη. Δεύτερον, επειδή το έγγραφο του Υπουργείου αφορά το μόνο κτήριο από τα κτήρια του Πολυτεχνείου της Κρήτης που βρίσκεται σε κατάληψη. Τρίτον, επειδή έγινε με υπερβολική καθυστέρηση, αφού η συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής για τον έλεγχο του κτηρίου έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2016. Τέλος, επειδή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του κτίσματος, το οποίο κατοχυρώθηκε σε επενδυτική εταιρεία που ασχολείται με τον τουρισμό.

Η αξιοποίηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου της Κρήτης προς όφελος της λειτουργίας του Ιδρύματος και η ταυτόχρονη λήξη της παράνομης κατάληψης του κτηρίου της Μεραρχίας στην Παλαιά Πόλη των Χανίων είναι επιβεβλημένες.

Ο κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται να απαντήσουν στο ακόλουθο ερώτημα:

• Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου της Κρήτης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

Αναστολή ΕΔΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

Την παράτυπη αναστολή ΕΔΕ σε εξέλιξη για τη διερεύνηση πειθαρχικού παραπτώματος στελεχών και υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιδρύματος επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ, σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας και του ζητά να εξηγήσει:

• Αληθεύει η παράτυπη αναστολή της ΕΔΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και, αν ναι, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για να διαπιστώσει αν υπήρξε παρέμβαση στο έργο των μελών της Επιτροπής ΕΔΕ;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: Αναστολή ΕΔΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4786/276 Απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος φέρεται να ανέστειλε ΕΔΕ που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην από 9/6/2017 Απόφαση, την 1η Ιουνίου 2017 με υπηρεσιακό σημείωμα προς τα μέλη της Επιτροπής ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέστειλε ΕΔΕ που αφορούσε τη διερεύνηση ενδεχομένου πειθαρχικού παραπτώματος στελεχών και υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας, σε σχέση με διπλοπληρωμές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, εγγραφή του Ιδρύματος στον Τειρεσία, αποστολή λανθασμένων οικονομικών στοιχείων κλπ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ δικαιολόγησε την εντολή αναστολής της ΕΔΕ λέγοντας ότι δεν προηγηθεί ενημέρωσή του. Όμως ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος επεσήμανε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος είχε ενημερωθεί σχετικά ήδη από τις 2/5/2017.

Η Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος, ερωτηθείσα αν η ενέργεια του Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν σύννομη, απάντησε ότι «η αναστολή ΕΔΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν προβλέπεται στον Κανονισμό ή από την κατ’ αναλογία εφαρμογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα».

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

- Αληθεύει η παράτυπη αναστολή εν εξελίξει ΕΔΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ; Αν ναι, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο για να διαπιστώσει αν υπήρξε παρέμβαση στο έργο των μελών της Επιτροπής ΕΔΕ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: H αλλαγή διαδικασίας εγγραφής μαθητών στα ΕΠΑΛ

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017

Παρά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις για ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία που καλείται να ακολουθήσει κάποιος για να εγγραφεί στα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) μάλλον μαρτυρά το αντίθετο.

Σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία εγγραφής στα ΕΠΑΛ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ελάχιστο χρόνο, από τις 19 μέχρι τις 23 Ιουνίου, ενώ για την εγγραφή στα Γενικά Λύκεια δίνεται σαφώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι τις 30 του μηνός. Παράλληλα, μόνο για την εγγραφή στα ΕΠΑΛ έχουμε μια βεβιασμένη και πρόχειρη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής προτίμησης των μαθητών και μάλιστα με χρήση των κωδικών ΤaxisNet.

O νέος αυτός τρόπος εγγραφής στα ΕΠΑΛ έχει προκαλέσει σύγχυση σε γονείς και μαθητές. Αν το Υπουργείο ήθελε να εφαρμόσει μια νέα διαδικασία εγγραφών, μπορούσε να την είχε θεσμοθετήσει στην αρχή της χρονιάς, να είχε ενημερώσει πλήρως εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές και όχι να το κάνει αιφνιδιαστικά λίγες μέρες πριν αρχίσει η διαδικασία των εγγραφών. Και, βέβαια, θα έπρεπε να την εφαρμόσει σε όλα τα σχολεία της ίδιας βαθμίδας (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) αδιακρίτως.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Για ποιο λόγο αποφασίστηκε αιφνιδιαστικά η αλλαγή του τρόπου εγγραφής των μαθητών στα ΕΠΑΛ;
2) Γιατί επιλέχθηκε η εφαρμογή νέας διαδικασίας εγγραφής μόνο στα ΕΠΑΛ και όχι σε όλα τα λύκεια;
3) Πρόκειται να ενοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής για όλα τα σχολεία της ίδιας βαθμίδας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ